Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

Info utvidelse mellomtung til tung mc - A2 til A - 2019

Priser utvidelse fra mellomtung til tung mc - A2 til A

 

Ved utvidelse fra klasse A2 til klasse A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs.

Dokumentert fullført obligatorisk kurs, som består av minst 7 timer sikkerhetskurs på veg ved utvidelse fra klasse A2 til A, gir rett til førerett i klasse A.

Førerett i klasse A, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A, forutsetter to års førerett i klasse A2. Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A2.

Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerett i klasse A2, kan erverve førerett i klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve. Dette kurset kan også gjennomføres av elever fylt tjuetre år med mindre enn ett års førerett i klasse A2.

Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A2 til A

Kurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving. Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering. 
De praktiske øvingene gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen. Trafikklærer benytter ledsagermotorsykkel og kommunikasjonsutstyr.

Ut fra sin erfaring med motorsykkelkjøring skal eleven
1. kjenne til motorsyklisters ulykkesutsatthet
2. dele erfaringer med vekt på egen kjørestrategi
3. planlegge en sammenhengende kjøretur med vekt på egne utviklingsmuligheter
4. vise tilstrekkelige tekniske kjøreferdigheter til å ha utbytte av kurset
5. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne egen kjørestrategi
6. under kjøringen oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
7. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering.

 

Priser utvidelse mellomtung til tung mc - klasse A2 til A