Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole
Du har ingen varer i handlekurven.

Bytte/Retur

Retur

Alle varer skal returneres i orginalforpakning og i orginal stand. Retur skal avtales med oss først - ta kontakt på post@hoypuls.no eller telefon 74806313.

Bytting

Du har 14 dagers full returrett på ubrukte varer, dette gjelder også ved bytting.
Ved retur betaler kjøper returporto, og vi sender deg ny vare kostnadsfritt eller pengene tilbake.

Gjelder returen bruk av angreretten, se neste avsnitt.

Varer som er sendt i retur til oss i postoppkrav vil ikke bli avhentet og behandlet.

 

Angrerett

Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000) som gjelder ved kjøp hos oss.

Denne sier at forbrukeren (privatpersoner) kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og angrerettskjema er mottatt.
Dersom selger ikke oppfyller opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldinger, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig ( e- mail )

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selgeren seg å tilbakeføre kostnaden for varen som er belastet forbruker. Selger skal da ha tilbake varen. Returkostnader må imidlertid forbruker selv dekke, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig (Angrerettloven § 15 første ledd). Varen returneres i salgbar stand, hvis den ikke var skadet ved levering, sammen med leveringsdokumentene du mottok med varen.

Angrerettskjema følger med varene i pakken fra oss.

Lenke til Angrerettloven

 

Reklamasjon

Ved reklamasjon er det viktig at rutiner og anbefalinger fra oss følges. Det er også viktig å sjekke om feilen kan skyldes forhold på kundens side. Feil/mangler skal rapporteres til oss snarest mulig. Om ikke feilen rapporteres innen rimelig tid, mister kunden sin rett til å gjøre mangelen gjeldende. Vi vil snarest mulig etter at feilen er rapportert iverksette tiltak for å utbedre mangelen.

Kunden kan ikke på eget initiativ, uten at dette er avtalt spesielt, iverksette tiltak for utbedring av feilen for så sende regning til oss.

Om kunden prøver å reparere mangelen selv vil garantien og reklamasjonen kunne bortfalle i sin helhet.