Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole
Du har ingen varer i handlekurven.

Info utvidelse fra lett motorsykkel A1 til mellomtung MC A2 - 2019

 

Priser utvidelse fra lett motorsykkel klasse A1 til mellomtung motorsykkel klasse A2

 

Ved utvidelse fra A1 til A2 skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs ved utvidelse fra A1 til A2.

Dette kurset er på 2 timer hvor minst 1 time er praktisk kjøring. Den praktiske øvingen gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen.

Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 skal eleven gjennomføre trinnvurdering og obligatoriske kurs for klasse A2 på

trinn 3 og 4.

Den som vil utvide sin førerrett fra klasse A1 til A2 kan velge mellom to alternative løsninger:


A. Gjennomføre obligatoriske kurs (sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – klasse A2 og sikkerhetskurs på veg klasse A2) for slik utvidelse og opparbeide to års førerrett i klasse A1. Dette gir førerrett klasse A2 uten å avlegge førerprøve.

B. Gjennomføre trinnvurdering og obligatorisk opplæring i trinn 3 og 4 for klasse A2 og bestå førerprøve. Det er da ikke krav om to års førerrett i klasse A1

Eleven skal ved utvidelse fra A1 til A2 gjennomføre sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – samme som klasse A2 og A og sikkerhetskurs på veg som klasse A2.

Dokumentert fullført obligatoriske kurs ved utvidelse av førerrett i klasse A1 til A2 gir rett til førerett i klasse A2.

Førerett i klasse A2, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatoriske kurs ved utvidelse fra A1 til A2, forutsetter to års førerett i klasse A1 .

Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A1

Kursmål for obligatorisk kurs ved utvidelse fra A1 til A2:

Etter å ha gjennomført opplæringen skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre mellomtung motorsykkel i samsvar med hovedmålet. Eleven skal ha videreutviklet vilje til å ta ansvar, forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
Eleven skal med bakgrunn i egen erfaring som fører at lett motorsykkel sette seg mål for opplæringen. Eleven skal gjennom samtaler og aktiviteter bli bevisst på hvilken kompetanse som kreves for en fører av mellomtung motorsykkel.

Eleven skal

1. beskrive egen kjøredyktighet

2. drøfte begrepet sikkerhet i sammenheng med motorsykkelkjøring

3. drøfte kjøring med tyngre motorsykkel og egen utvikling som motorsykkelfører

4. vise tilstrekkelige tekniske kjøreferdigheter for å ha godt utbytte av de øvrige obligatoriske kursene

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

 • motorsykkelens kjøreegenskaper
 • kjøreteknikk
 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
 • å vurdere egen førerkompetanse.

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

Mot slutten av opplæringen på dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:

 • lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger
 • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger
 • bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Obligatorisk trinnvurdering

Du og læreren din skal mot slutten av trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 

Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

Søk om førerkort

Logg inn

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Sikkerhetskurs på veg

På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 5 timer. Du skal blant annet:

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Hvis du velger alternativ B:

Oppkjøring

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve. I motsetning til før, bestiller du nå kun én time til oppkjøring, og tar begge delene på samme dag.

Bestill time til oppkjøring

Logg inn

Timene vil bli lagt ut så snart de er klare. Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille for deg, kan du gi skolen fullmakt til det ved å logge inn. 

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet på hver av de to delene.

Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent for oppkjøring av Statens vegvesen. Du må selv skaffe motorsykkel, og de fleste leier kjøretøy av en trafikkskole.

Del 1: Ferdighetsprøve

Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som skal løses praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Ferdighetsprøven består av 5 oppgaver du må løse på lukket område:

 1. Krypkjøring og balanse
 2. Svingteknikk
 3. Effektiv bremsing
 4. Unnastyring
 5. Bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve

Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte veg- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Etter prøven

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer:

 • om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • om du har god behandling av kjøretøyet og unngår å påføre unødig slitasje
 • om du er oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • om kjøremåten din er tydelig, sikker og gir god trafikkavvikling
 • om du kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter

 

Priser utvidelse fra lett motorsykkel klasse A1 til mellomtung motorsykkel klasse A2