Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

Info opplæring minibuss D1 og D1E med tilhenger 2019

Priser minibuss med og uten tilhenger D1 og D1E

 

Krav for å få førerkort klasse D1 og D1E

 • Fylt 21 år
 • Førerkort kl B
 • Gyldig legeattest

Minibuss klasse D1 (uten tilhenger)

Har du kun lette førerkortklasser ifra før trenger du

Grunnkurs tunge kjøretøy

Kurset er på 3 timer, obligatorisk og felles for alle de tunge klassene.

Her lærer du blant annet om

 • hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil
 • hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres

Fritak

Dersom du har førerkort i en tung klasse fra før, trenger du ikke ta kurset på nytt.

 

Praktisk opplæring

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Du lærer blant annet om

 • aktuelt stoff fra regelverket
 • å planlegge kjøringen
 • å kjøre trygt, effektivt, miljøvennlig og behagelig i god samhandling med andre trafikanter

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du kan få øvd privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk kurs i ulykkesberedskap

Kurset på 9 timer er felles for alle tunge klasser og skal bidra til at du kan være en ressursperson ved ulykker.
Du lærer blant annet om:

 • Sikring av skadested
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved brann

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.
Du lærer blant annet om:

 • å planlegge kjørerute
 • kontroll før og etter kjøring
 • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
 • å motvirke ulykker
 • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
 • å vurdere egen kjørekompetanse

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven.

Søk om førerkort

Logg inn

Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven. Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir, og sende til oss. 

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

Når du har bestått teoriprøven kan du ta oppkjøring dersom all opplæring er gjennomført og registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år

Alder

Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

Strøk du på teoriprøven?

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Oppkjøring

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon, og du kan selv bestille time.

Bestill time til oppkjøring

Logg inn

Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille time for deg, kan du gi skolen fullmakt til det ved å logge inn.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. 

Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet og resultatet blir bestemt når prøven er over. Du får vite om du bestod eller ikke med en gang og du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

 • Minibussen du kjører opp med, skal være minst 5,2 meter lang og ha tillatt totalvekt på minst 4000 kg
 • Bussen må være godkjent til formålet

Hva prøven omfatter

Du må utføre kontroll før kjøring når prøven begynner og kunne bruke fartsskriveren riktig. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører.

Du kjører cirka 45 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd

Sikkerhetskontrollen

 • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet
 • I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil
 • Oppgaver du får mens du kjører
 • Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre
 • For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot
 • Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

 • Det blir lagt vekt på at du kjører behagelig og økonomisk, og slik at kjøretøyet ikke blir utsatt for unødig slitasje
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

 

 

Minibuss med tilhenger D1E (forutsetter at du har D1)

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Du lærer blant annet om

 • aktuelt stoff fra regelverket
 • å planlegge kjøringen
 • å kjøre trygt, effektivt, miljøvennlig og behagelig i god samhandling med andre trafikanter

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du kan få øvd privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta oppkjøring.

Søk om førerkort

Logg inn

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.
Du lærer blant annet om

 • å planlegge kjørerute
 • kontroll før og etter kjøring
 • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
 • å motvirke ulykker
 • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
 • å vurdere egen kjørekompetanse

Du er fritatt for dette kurset dersom du har klasse C1E fra før.

Kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer. Det skal hjelpe deg til å

 • forstå hvor viktig det er å sikre og merke last
 • gi deg øvelse i ulike måter å sikre lasten på

Oppkjøring

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon, og du kan selv bestille time.

Bestill time til oppkjøring

Logg inn

Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille time for deg, kan du også gi skolen fullmakt til det ved å logge inn.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. 

Resultatet blir bestemt når prøven er over og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

Kjøretøy til prøven

 • Minibussen du kjører opp med, skal være minst 5,2 m lang og ha tillatt totalvekt på minst 4000 kg.
 • Tilhengeren skal ha tillatt totalvekt på minst 1500 kg og ha aktuell totalvekt på minst 1000 kg.
 • Bussen må være godkjent til formålet

Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner og du må kunne bruke fartsskriveren riktig.

Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører hvor du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil. 

Du kjører cirka 45 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

 • Det blir lagt vekt på at du kjører behagelig og økonomisk, og slik at kjøretøyene ikke blir utsatt for unødig slitasje
 • Du må beherske å snu og rygge med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp
 • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Bare t a kontakt på mail post@hoypuls.no hvis noe er uklart :-)

mvh

Høy Puls Trafikkskole

 

Priser minibuss med og uten tilhenger D1 og D1E