Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

Info opplæring Bil klasse B 2018


 

Priser personbil klasse B

 

Høy Puls Trafikkskole har skreddersydd opplæring til deg, enten du bor i nærområdet eller er tilreisende.  Vi vil alltid legge til rette for deg ett opplæringsforløp som passer best for deg enten du jobber , går på skole eller begge deler.

 

Ring oss gjerne og for å høre mer om hvordan opplæringen kan legges opp.

 

Vi kan tilby en moderne bilpark og tilbyr både manuell og automatopplæring. Opplæringen er den samme for begge disse alternativene.

 

Ring eller send oss gjerne en mail på trafikkskole@hoypuls.no om det er info du ikke finner.

 

 

Teorieksamen og førerprøve.

 

Du bestemmer selv på hvilken Trafikkstasjon i Norge du ønsker å avlegge eksamen. Du får IKKE avlagt eksamen uten å ha betalt til Trafikkstasjonen først.

 

Teorieksamen for BIL: Det er frivillig om du vil gå igjennom en trafikkskole eller om du vil levere inn søknad og bestille plass selv.

Søknaden blir sendt politiet for rutinemessig vandelssjekk, dette tar ca. 2 uker. Søknaden er gyldig i 6 måneder.

Du kan tidligst avlegge eksamen på Trafikkstasjonen 6 mnd. før du fyller 18 år. Teorien er gyldig i 3 år. Husk penger til gebyr samt legitimasjon. Det er valgfritt på hvilken Trafikkstasjon du ønsker å avlegge eksamen på. Sjekk åpningstider på www.vegvesen.no for din trafikkstasjon.  Prøvene tas på data, og det er ”drop in” så der er det bare å møte oppEr du i tvil om søknaden din er ok, ring trafikkstasjonen.

 

KARANTENE

Ved ikke bestått teoretisk førerprøve må vente 2 uker før du kan gå opp til ny prøve.

Ved ikke bestått praktisk førerprøve må vente 4 uker før du kan gå opp til ny prøve.

Evt. Avbestilling av prøve må skje senest nest siste virkedag før avtalt prøvedato. Foreks. må prøver om tirsdagen avbestilles senest fredagen i forveien for å slippe å betale gebyret. Du må ha betalt tidligere prøve før ny time kan bestilles. Praktisk førerprøve kan ikke tas FØR du er fylt 18 år, og KAN IKKE   BESTILLES på Trafikkstasjonen før du har bestått den teoretiske  eksamen. Derfor lønner det seg å gjøre ferdig teorieksamen tidlig.

 

Vil du gå igjennom Høy Puls Trafikkskole, ordner vi dette for deg. Da får du muligheten til å ta en teoritentamen for å se hva du kan og hvordan prøven er.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk , såfremt du ikke har annet førerkort fra før.

Førerprøve bil : Vise kursbevis for gjennomført obligatorisk opplæring (dette ordner Høy Puls Trafikkskole), godkjent legitimasjon og kvittering for betalt gebyr. Det skal benyttes kjøretøy som fyller kravene til godkjent lærevogn.

Selve førerprøven begynner som regel med en sikkerhetskontroll og kan vare  inntil 2 kjøretimer. Førerprøven blir avlagt ved Stjørdal Trafikkstasjon på Sutterø.

Privat øvelseskjøring.

Ledsager må være minst 25 år og hatt førerkort i den førerkortklassen sammenhengende i minimum 5 år. Eleven må være fylt 16 år. Det er lovlig med passasjerer og det er ingen begrensinger på steder hvor det er lov å øvelseskjøre. Eleven MÅ ha med legitimasjon og bevis for trafikalt grunnkurs eller førerkort for en annen klasse, dette gjelder også for øvelseskjøring ved trafikkskole.

Bilen skal være merket med L-skilt og ha ekstra speil til ledsager. Ulovlig øvelseskjøring kan medføre regress.

Anbefaler at ledsager på bil blir med på minst en kjøretime, slik at vi  jobber mot felles mål.

 

Kjøretimer.

1 kjøretime varer 45 min.

Avbestilling må skje senest kl.1200 dagen før, hvis ikke må timen betales.

Glattkjøring må avbestilles kl.1200 senest 2 virkedager i forveien. Avbestilling ved sykdom må legeattest/sykemld. legges ved for å unngå betaling. Hvis ikke annet er avtalt starter og avsluttes kjøretimene ved Høy Puls Trafikkskole.

Betaling skjer etter hver time evt. max kr. 5000 utestående.

Alt må være betalt FØR førerprøven. Betaling  med  kort eller kontant

Undersøkelser viser at uerfarne førere er særlig utsatt for ulykker. Ulykkesrisikoen faller raskt de første månedene etter at de har fått førerkort. Ideelt sett er det ønskelig at førerne får den nødvendige erfaringen gjennom trafikkopplæringen.

 

 

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Se ditt øvelseskjøringsbevis

Logg inn

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 1. Trafikkopplæring
 2. Trafikk og førerrollen
 3. Mennesket i trafikken og samhandling
 4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
 5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 6. Tiltak ved trafikkulykke
 7. Trafikant i mørket (mørkekjøring)


Bevis for øvelseskjøring

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat. 

Beviset finner du også på nett under Din side. Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis hvis du blir stoppet i kontroll når du øvelseskjører, du må logge inn og vise nettsiden. Du kan selvfølgelig også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. Når du logger inn i Din side, ser du også hvor langt du er kommet i føreropplæringen din.


Når er beviset gyldig?

Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs er det ingen tidsbegrensning på beviset så lenge reglene ikke endres. Tar du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid framover, det er gyldig. På nettbeviset i Din side kan du enkelt se om mørkekjøring er gjennomført og om beviset er gyldig eller ikke. 


Har du mistet beviset ditt?

Logg inn på vegvesen.no/dinside og finn beviset ditt der. Du kan også ta kontakt med en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt. 


Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs, så du kan gå videre til neste trinn. 


Er du over 25 år?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars - 31. oktober.

Grunnleggende opplæring

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Automatgir eller manuelt gir?

Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

rafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Du lærer blant annet om

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • å redusere risikoen for ulykker
 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan.

 • du sikrer personer og last
 • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

Søk om førerkort

Logg inn

Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpassing og mengdetrening

Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet. Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 1. Bilkjøringens risiko
 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
 3. Avsluttende kjøring i trafikken
 4. Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven.

Søk om førerkort

Logg inn

Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven. Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir, og sende til oss. 

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

Når du har bestått teoriprøven kan du ta oppkjøring dersom all opplæring er gjennomført og registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år

Alder

Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

Strøk du på teoriprøven?

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Les mer om teoriprøven i de ulike klassene

Oppkjøring

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon, og du kan selv bestille time.

Bestill time til oppkjøring

Logg inn

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

 • Prøven har flere deler eller oppgaver
 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Resultatet blir bestemt når prøven er over
 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen. Du må selv skaffe bilen, og de fleste leier bil av en trafikkskole.

Hva prøven omfatter

 • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
 • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Oppgaver du får mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen som sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

 

Priser personbil klasse B