Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

Info Norsk opplæring snøscooter klasse S 2018 - 2019

 

Priser snøscooteropplæring klasse S

 

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære om snøscooteren og bruken av den, og kunne kjøre snøscooteren rent kjøreteknisk.

Obligatorisk grunnkurs

På trinn 2 skal du begynne med å ta et 3 timers obligatorisk grunnkurs hos en trafikkskole. Her skal du blant annet lære om motorferdsel i fjellet, bekledning under kjøring og hva du skal ha med av sikkerhetsutstyr på tur.

Obligatorisk praktisk opplæring

Når du har tatt grunnkurset skal du gjennomføre 3 timer praktisk opplæring hos en trafikkskole. Du skal bli kjent med snøscooteren, og bli bevisst på utfordringer ved bruk av snøscooter i lave temperaturer og i ulike miljø. Du kommer blant annet til å lære grunnleggende kjøreteknikk, vedlikehold av snøscooteren og sikkerhetskontroll.

Privat øvelseskjøring

Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre trygt, miljøbevisst og selvstendig under varierte forhold.

Obligatorisk opplæring

Obligatorisk opplæring

I trinn 3 skal du gjennom 4 timer obligatorisk opplæring. Av dette er minst 3 timer egenkjøring i variert terreng. Du lærer blant annet å

  • tilpasse kjøringen til terreng, føre og andre brukere av naturen (dyreliv, natur og miljø).
  • forstå veltefaren i ulendt terreng og løssnø.
  • kjøre med passasjer og med opplastet tilhengerslede, og hvilke utfordringer som er knyttet til det.

Privat øvelseskjøring

Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte uten å forstyrre eller påføre naturen unødvendig skade.

Obligatorisk sikkerhetskurs i naturen

På trinn 4 skal du gjennomføre 7 timer sikkerhetskurs i naturen. Her skal du lære å gjøre gode forberedelser før kjøring, hvordan ta gode valg under kjøring og aktuelle nødtiltak og førstehjelp ved ulykke.

Kurset begynner med 2 timer opplæring i å gjøre forberedelser før kjøring. Av de resterende 5 timene skal minst 3 timer være selvstendig sammenhengende kjøring i og utenfor løype, delvis med opplastet slede.

Privat øvelseskjøring

Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven.

Søk om førerkort

Logg inn

Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven. Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir, og sende til oss. 

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

Når du har bestått teoriprøven kan du ta oppkjøring dersom all opplæring er gjennomført og registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år

Alder

Teoriprøven til snøscooter kan tidligst avlegges når all opplæring er gjennomført og du er gammel nok. Da får du førerkort samme dag som teorieksamen er bestått.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

Strøk du på teoriprøven?

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Les mer om teoriprøven i de ulike klassene

 

Priser snøscooteropplæring klasse S