Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

CE - video

Varenummer: ce
Leveringtid: 1-7 dager
,-
Ce-merking Det handler om din sikkerhet. CE-merkingen er til for deg, for at du skal vite hva du får når du kjøper forskjellige varer. En garanti for at de lever opp til en viss fastsatt standard. For motorsykkelklær og annet beskyttelsesutstyr kreves det omfattende uavhengige tester for å kunne bruke en CE-merking. Vi er stolte over å kunne være en av få produsenter som virkelig lever opp til flere av de høyt stilte kravene. Vi var tidlig ute med å få godkjent CE-merking for både skinn- og tekstilklær samt beskyttere, støvler og hansker. Og vi arbeider uavbrutt med å utvikle vår kolleksjon og ikke minst å utvikle sikre motorsykkelklær for fremtiden.
Tilgjengelighet: Ikke på lager
+ -

Falsk CE-merking!
Ja, det er dessverre sant. Mange jukser med CE-merkingen. Her får du noen eksempler på informasjon som skal følge med produktet for å vise at CE-merkingen er ekte.

  • Alle godkjente produkter skal være tydelig merket med CEsymbolet og det skal følge en skriftlig brukerinformasjon med produktet, som alltid skal være på det aktuelle landets språk.
  • I brukerinformasjonen skal det også fremgå hvilket testinstitutt, navn og id-nummer som har godkjent CE-merkingen.
  • Navn, varemerke eller annen identifikasjon av produktets produsent skal være med.
  • Hver beskytter skal være merket med beskyttertype.
  • Nummeret på den aktuelle Europastandarden som gjelder skal være angitt (f. eks. EN 1621-1).

Hvis ikke disse kravene er fulgt er det stor risiko for at det dreier seg om en falsk CE-merking. Det er dessverre ingen garanti selv om kravene er oppfylt, men det kan være til stor hjelp på veien for å avgjøre om CE-merkingen er ekte.

Rett størrelse er viktig.
For at klærnes innebygde beskyttere skal fungere som det er tenkt og materialenes slitestyrke og funksjon skal kunne garanteres, er det viktig at klærne sitter som de er tenkt at de skal gjøre. Så prøv gjerne en ekstra gang, og tvil ikke med å spørre betjeningen i butikken, når du velger størrelse på dine motorsykkelklær.

Her følger et kort sammendrag, med eksempler, på hva som kreves for å oppnå CE-merking innen de standarder som gjelder for motorsykkelkjøring.
Merkingens og testingens hovedmål er at motorsykkelklær og tilbehør som selges med hensikt til å fungere som beskyttelse, virkelig oppfyller visse forutbestemte krav. Gjennom avanserte studier av virkelige ulykker er kroppen blitt delt inn i ulike soner alt ettersom hvor utsatt de er. Deretter er det utformet beskyttere og tester ut i fra disse studiene for å beskytte de mest utsatte stedene på kroppen.

EN 1621-1
Beskyttelse mot mekaniske slag for motorsyklister.

Separate eller kombinerte beskyttere for skuldre, albuer, hofter og knær – de kroppsdeler som oftest blir skadet i en ulykke.
I tillegg til testkriteriene som beskrives under, finnes det også regler på hvordan beskytterne skal være utformet og hvor stort område de skal dekke.

Testmetode: De forskjellige beskytterne testes gjennom at et objekt slås mot hver og en av de, ni ganger på forskjellige steder, med en energi lik 50 J. Av de ni slagene kan ikke gjennomsnittet av kraften, som måles på innsiden av beskytteren, overstige 35 kN. Og ikke noe enkelt slag får overstige 50 kN. Hver enkelt beskytter må oppfylle disse kravene for å kunne CE-merkes.

EN 1621-2
Ryggbeskytter for motorsyklister.

Ryggbeskytteren skal beskytte ryggraden og myke deler mot støt og slag. Og testene er utformet for å etterligne fall mot gatesteiner og andre kanter. For å oppfylle kravene for CE-merking, stilles det også høye krav til passform og komfort, samt at tilstrekkelig stor del av ryggen dekkes. Standarden er oppdelt i to nivåer.

Testmetode: For å teste styrken mot støt, slås et objekt som påminner om en kantstein mot minst fem ulike steder på beskytteren, samt enkelte slag mot synlige svake punkt på beskytteren. For å bli godkjent i henhold til ”Level 2”(det høyeste kravet) skal energien fra slaget tilsvare 50 J. Gjennomsnittsverdien av kraften fra alle slagene, som måles på innsiden av beskytteren, får ikke overstige 9 kN. Og ikke noe enkelt slag får overstige 12 kN. For ”Level 1” kan ikke gjennomsnittsverdien av kraften fra slagene overstige 18 kN. Og ikke noe slag får overstige 24 kN.

EN 13634
Beskyttende støvler for yrkesmessig motorsykkelkjøring.

For at en støvel skal bli godkjent og CE-merket stilles det krav til både materialets kvalitet og vridstyrke, samt motstandskraft mot slitasje, penetrering og rive- og sliteskader. Også denne standarden er oppdelt i to nivåer.

Testmetode: Slitasjemotstanden er viktig og testes på samme måte som for EN 13595-2 ved å trykkes mot en båndsliper. For å bli godkjent i ”Level 1” kreves det at støvlenes overside klarer 5 sekunder. For ”Level 2” er det hele 12 sekunder som gjelder for å bli godkjent. Dessuten testes motstandskraften mot kuttskader. Sålenes materialer skal heller ikke påvirkes av kjemikalier, olje eller bensin. Sertifiseringen kan gjennomføres med eller uten beskyttere for ankler og legg. Vi har valgt å sertifisere våre godkjente modeller med disse beskytterne. Disse er da testet for slag og støt og er godkjent i henhold til ”Level 1”

EN 13595-1 til EN 13595-4
Beskyttende klær for yrkesmessig motorsykkelkjøring – jakker, bukser og hel dress.

Standarden for beskyttende plagg er rettet mot de som tilbringer mest tid i trafikken, yrkessjåfører. Men passer naturligvis alle som vil ha den beste beskyttelsen. I tillegg til de slitasjetestene som utføres, stilles det også høye krav til passform og klærnes utforming. Et viktig aspekt er at de alltid skal sitte som de er tenkt, framfor alt i en ulykkesituasjon.
Standarden er inndelt i 2 nivåer: ”Level 1”, den noe enklere formen som gjelder for klær som gir en viss beskyttelse. Samt ”Level 2” som er det noe tøffere nivået hvor det stilles høyere krav til plaggene.

Testmetode: For å godkjennes må plaggene gjennom forskjellige tester som blant annet måler styrke mot slitasje, rive- og slitestyrke, samt penetreringsbeskyttelse.
Slitasjetesten utføres ved at plagget helt enkelt trykkes mot en båndsliper, og man måler hvor lang tid det tar før det går hull. På en vanlig tekstil slites det hull på mindre enn et halvt sekund. For å bli godkjent i ”Level 1” skal sone 1 og 2 (de mest utsatte stedene på kroppen) klare fire sekunder. For å bli godkjent i ”Level 2” skal sone 1 og 2 klare sju sekunder! Noe som omtrent tilsvarer den tiden man sklir ved en velt i 110 km/t.
Penetreringsbeskyttelsen måles ved å se hvor langt en knivspiss trenger inn i plagget ved en bestemt kraft. Rive- og slitestyrken måles ved at materialet med glidelås og dens innfesting spennes ut til de EN 1621-1 brister, og materialet må da klare et bestemt trykk.

*
*
*