Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

Vedlikeholdsråd av din skinn eller tekstil bekledning

,-
Vedlikeholdsråd For at du skal få glede av dine klær i mange år, kreves det noe omtanke og vedlikehold fra deg. hvis ikke, er det en mulighet for at de kan miste noe av funksjonen, og at levetiden forkortes. Derfor har du mye å tjene på å behandle klærne dine på riktig måte – komfort, sikkerhet og levetid.

Fuktige plagg
Fuktige plagg skal henges luftig og tørke sakte i romtem- peratur. Skinnklær bør aldri tørkes i varme, unnvik både tørkeskap og andre varmekilder.

Skinnklær
Skinnklær skal ikke tørke ut. Tørre fibrer blir skjøre og går lettere fra hverandre ved ekstreme påkjenninger, som ved en ulykke. Smør dem derfor inn regelmessig. Da beholder fibrene sin naturlige elastisitet. Gjør skinnet rent med Nikwax Leather Cleaner® ved behov. For å gi dineskinnprodukter en ekstra beskyttelse mot vær og vind anbefaller vi Nikax Waterproof Wax for Leather®.

Tekstilklær
Tekstilklær vaskes i henhold til medfølgende vaskean- visninger med Nikwax Tech Wash®. Husk å ta ut beskyt- terne før vask. Etter hver tredje vask bør ytterstoffet etterimpregneres med et impregneringsmiddel beregnet på funksjonsklær med membran etterinpregneres med Nikwax TX.Direct®. Polyester og polyamid (nylon) som brukes i tekstilplagg, smelter ved høye temperaturer. Du må derfor unngå kontakt med ekstrem varme, for eksem- pel fra eksosrøret.

Kontakt oss eller forhandleren hvis du har spørsmål om hvordan plagget skal behandles på beste måte.

*
*
*