Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

Utvidelse fra A2 til A, for dato Trykk her

5900,-
Ta kontakt for å avtale dato som passer deg best med opplæring. Vi kjører kurs hele tiden. Utvidelse fra A2 til A . Start ved Høy Puls Trafikkskole, Kjøpmannsgata 3 på Stjørdal. Du blir ferdig samme dag :-) Vi har også intensivkurs og hybler, samt behjelpelig med riktig tidspkt. Ta kontakt og vi ordner med opplæring når passer deg, eller ta kontakt om du ønsker mere uforpliktende info Sikkerhetskurs på veg (7 skoletimer) som ved utvidelse fra klasse A2 til A, gir rett til førerett i klasse A. Jeg bekrefter at jeg har hatt førerkort for A2 i minimum ett kalenderår når jeg reserverer meg. Du kan bruke egen sykkel hvis du ønsker det.
Tilgjengelighet: 20 på lager

Ved utvidelse fra klasse A2 til klasse A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs.

Dokumentert fullført obligatorisk kurs, som består av minst 7 timer sikkerhetskurs på veg ved utvidelse fra klasse A2 til A, gir rett til førerett i klasse A.

Førerett i klasse A, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A, forutsetter to års førerett i klasse A2. Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A2.

Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerrett i klasse A2, kan erverve førerett i klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve.

Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A2 til A

Kurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving. Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering.
De praktiske øvingene gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen. Trafikkærer benytter ledsagermotorsykkel og kommunikasjonsutstyr.

Ut fra sin erfaring med motorsykkelkjøring skal eleven
1. kjenne til motorsyklisters ulykkesutsatthet
2. dele erfaringer med vekt på egen kjørestrategi
3. planlegge en sammenhengende kjøretur med vekt på egne utviklingsmuligheter
4. vise tilstrekkelige tekniske kjøreferdigheter til å ha utbytte av kurset
5. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne egen kjørestrategi
6. under kjøringen oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
7. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering.

*
*
*