Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

Øvelseskjøring Moped AM 146

Regler for øvelseskjøring med moped to hjuls moped AM 146. Ta gjerne kontakt på "reserver" hvis du ønsker mere helt uforpliktende hjelp/info :-)

Når kan du øvelseskjøre?

Du må være 15 år for å øvelseskjøre med moped (AM146 og AM147).

Den som er med deg

 • må selv kjøre motorsykkel. Det er ikke lov å kjøre etter i bil eller på moped.

Kommunikasjon mellom deg og den som øvelseskjører med deg

På veg eller andre områder som ikke er avsperret, skal den som er med deg kunne instruere deg via tovegs kommunikasjonsutstyr.

Vest med L

Både du og den som er med deg må ha refleksvest som viser bokstaven L på ryggen.

Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker.

Du må gjennomføre trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre.

Øvelseskjøre privat eller på trafikkskole?

Det kan være lurt å starte opplæringen med timer hos en trafikkskole. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. Du som øvelseskjører, trafikklæreren og den du øvelseskjører med privat, bør samarbeide tett gjennom hele opplæringen. Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre opplæring.

For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat. Tar du førerkortet for første gang, bør du bruke minst to år på opplæringen før du går opp til førerprøven.

Øvelseskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk.

Hva må du ha med når du øvelseskjører?

 • Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen klasse hvis du har
 • Legitimasjon med bilde

Når du har fullført trafikalt grunnkurs kan du finne ditt bevis for øvelseskjøring på Din side (krever innlogging via ID-porten).

Hvor kan du øvelseskjøre?

Hvor du øvelseskjører må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen. Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere deg.

Øvelseskjøring i utlandet

Våre regler for øvelseskjøring gjelder bare i Norge. Hvis du ønsker å øvelseskjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet og rette deg etter disse. Reglene om øvelseskjøring er ulike i alle land. For å øvelseskjøre for eksempel Sverige må ledsageren ha gjennomgått en spesiell opplæring og registrert seg hos myndighetene. I Danmark er forbudt å øvelseskjøre privat.

Den som øvelseskjører med deg må

 • være fylt 25 år
 • hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene

Betaling for opplæring

Det er kun lærer ved trafikkskole eller godkjent kursarrangør som kan ta betalt for opplæring. Det stilles mer omfattende krav til kjøretøy og lærer når du tar betalt, enn når du øvelseskjører privat.

Over 25 år

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas med under kjøring.

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og på 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører.

Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 1. Trafikkopplæring
 2. Grunnleggende forståelse for trafikk
 3. Mennesket i trafikken
 4. Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 5. Førstehjelp
 6. Tiltak ved trafikkulykke
 7. Mørkekjøring


Bevis for øvelseskjøring

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat. 

Beviset finner du også på nett under Din side. Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis hvis du blir stoppet i kontroll når du øvelseskjører, du må logge inn og vise nettsiden. Du kan selvfølgelig også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. Når du logger inn i Din side, ser du også hvor langt du er kommet i føreropplæringen din.


Når er beviset gyldig?

Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs er det ingen tidsbegrensning på beviset så lenge reglene ikke endres. Tar du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid framover, det er gyldig. På nettbeviset i Din side kan du enkelt se om mørkekjøring er gjennomført og om beviset er gyldig eller ikke. 


Har du mistet beviset ditt?

Logg inn på vegvesen.no/dinside og finn beviset ditt der. Du kan også ta kontakt med en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt. 


Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs, så du kan gå videre til neste trinn. 


Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk.

Individuell tilpasning

Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det kan være lurt å ta teorikurs. Det er viktig å nå målene for trinnet.

Obligatorisk praktisk opplæring

Du må ha minst 4 timer obligatorisk praktisk opplæring på avsperret område hvor du lærer

 • sikkerhetskontroll
 • igangsetting og stans
 • å gire og krypekjøre
 • å styre, akselerere og bremse

Obligatorisk veiledningssamtale

På slutten av trinn 2 skal du og læreren din sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet skaffe deg kunnskap om

 • veg og trafikkmiljø
 • mennesket som trafikant
 • risikofaktorer og trafikkregler
 • sikker kjøremåte

Individuell tilpasning

Hvor mange du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Praktisk opplæring

Du må ha minst 6 timer praktisk opplæring der du lærer å kjøre moped på en sikker, tydelig og bestemt måte i trafikken.

Obligatorisk veiledningssamtale

På slutten av trinn 3 skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Individuell tilpasning

Hvor mange du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Praktisk opplæring

Du må ha minst 4 timer obligatorisk opplæring. Du skal blant annet øve på å

 • kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
 • velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
 • reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Teoriprøve

Før du kan ta teoriprøven, må du levere søknad om førerkort. Dette kan du gjøre på nett via Din side. Når du har mottatt bekreftelse på e-post om at søknaden din er registrert, kan du ta teoriprøven.

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du trenger ikke bestille time på forhånd. Noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. Ved oppmøte viser du gyldig legitimasjon og betaler teoriprøven. I eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.

Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må være gjennomført og registrert før teoriprøven. Du kan sjekke dette på Din side.

*
*
*