Gå til Høy Puls Trafikkskole

BE - B96 (bil + tilhenger) - Ta kontakt

700,-
Ta kontakt hvis kursdatoer ikke passer så ordner vi ett kurs som passer for deg. Trenger du bare kjøretimer så kan vi sette opp disse når det passer deg best. Er du firma så har vi eget firmaopplegg hvor vi tilpasser oss hvis ønskelig Det er ingen eksamen på lastsikringskurset. Har du tatt lastsikringskurset til lastebil,buss eller traktor tidligere trenger du ikke å ta kurset på nytt. Har du "fått" C1 påført uten ny førerprøve slipper du lastsikringskurset ved BE men ikke ved B96. Er det noe du lurer på angående regler eller noe er uklart ta kontakt for helt uforpliktende info.
*

Lastsikringskurs BE (bil + tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg)
har du kjørt opp for traktor etter 2005 eller du har tatt lastsikringskurset tidligere, så  trenger du kun 2 veiledningstiner og 3 timer sikkerhetskurs på vei  (hvis du kan å kjøre med tilhenger fra før) for B96 (totalvekt opptil 4250 kg) eller for BE en praktisk førerprøve i tillegg (totalvekt opptil 7000 kg)
Ta gjerne helt uforpliktende kontakt på mail post@hoypuls.no hvis du lurer på noe.

Klasse B gjelder internasjonalt for føring av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen for klasse B er 18 år.

Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg.

Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kgmed klasse B. Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man med klasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.  «Tillatt totalvekt» finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Klasse B 96
Fra 19. januar 2013 kan du dessuten få nytt førerkort påført kode 96 (klasse B 96) etter å ha gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring på en trafikkskole eller hos en kursarrangør. Det kreves ingen førerprøve. Når opplæringen er registrert i vårt datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort. Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96. Se vår tilhengerkalkulator. Du kan også regne dette ut selv ved å følge anvisningene på vår Internettside Trekking av mindre tilhenger.

Bilens tekniske begrensninger
Selv om du med klasse B eller klasse B 96 kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som kjøretøyteknisk er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last. Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren lastes fullt opp.

Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.

Utvidede førerrettigheter i klasse B
Klasse B gir også internasjonal rett til å kjøre moped (klasse AM) og 4-hjuls motorsykkel. Er klasse B tatt før 19. januar 2013, gjelder klasse B også for 3-hjuls motorsykkel. Har 3- eller 4-hjuls motorsykkel slagvolum over 125 ccm, kan du trekke tilhenger etter denne hvis dette er godkjent ved merknad i motorsykkelens vognkort.

For kjøring i Norge gir klasse B førerrettighet også for:

 • traktor generelt, med eller uten tilhenger, hvis klasse B er tatt før 1. januar 2005
 • traktor generelt med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er tatt etter 1. januar 2005
 • motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg, i tillegg større motorredskap med konstruktiv hastighet høyst 50 km/t, hvis klasse B er tatt før 1. januar 2005 
 • motorredskap med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er tatt etter 1. januar 2005
 • beltebil med eller uten tilhengerslede
 • beltemotorsykkel/snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis klasse B er tatt før 1. juli 2006

Med «høyhastighetstraktor» forstås traktor med konstruktiv hastighet over 40 km/t. Disse traktorene kan ikke kjøres med klasse T som har et «tak» på 40 km/t. Kjøring med høyhastighetstraktor krever klasse B, C1 eller C – alt etter kjøretøyets tillatte totalvekt.

Førerkort i klasse B1 gjelder for føring av 4-hjuls motorsykkel. Etter 3. førerkort-direktiv er det frivillig for EØS-landene om de vil innføre egen opplæring og førerprøve for klasse B1. Blir førerkortklassen ikke innført, må medlemsstatene kreve klasse B for føring av 4-hjuls motorsykkel. Norge har valgt den siste løsningen. Piktogrammet for klasse B1 på det nye norske førerkortet, er tatt med av hensyn til innflyttere fra andre EØS-land som eventuelt bytter sin klasse B1 til norsk førerkort. Den tidligere adgangen til å benytte klasse B kode 73 som alternativ til klasse B1, er fjernet i førerkortdirektivet.

Tar du klasse BE 19. januar 2013 eller senere, skal tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3500 kg. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B.

Tok du klasse BE før 19. januar 2013, gjelder ikke begrensningen på 3500 kg for tilhengerens tillatte totalvekt.

Tok eller tar du klasse BE for første gang etter 2004, fikk eller får du samtidig «gratis» rett til å føre traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt høyst 25.000 kg og konstruktiv hastighet høyst 40 km/t. Denne rettigheten markeres på førerkortet med klasse T kode 144.

Når kan du øvelseskjøre?

 • Du må være 16 år for å kunne øvelseskjøre med personbil og tilhenger (B96 og BE)
 • Du bør ha førerkort i klasse B eller ha gjennomført opplæring i denne klassen

Den som er med deg

 • må ha hatt førerett i klasse BE sammenhengende de siste 5 årene

Bilen

 • må tilhøre klasse B med tillatt totalvekt høyst 3500 kg
 • må ha speil som gir godt utsyn bakover

Tilhengeren

 • må ha totalvekt som ikke er over det som er fastsatt i vognkortet for bilen

Speil

Minst ett speil skal gi slikt synsfelt at du ser siden på tilhengeren

Når tilhengeren er like bred eller bredere enn bilen, skal du kunne se

 • siden på tilhengeren i begge speilene
 • vegbanen på venstre side 10 meter bak deg i en bredde på minst 2,5 meter
 • vegbanen på høyre side bak deg i en bredde på minst 2,0 meter

Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker.

Du må gjennomføre trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre.

Øvelseskjøre privat eller på trafikkskole?

Det kan være lurt å starte opplæringen med timer hos en trafikkskole. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. Du som øvelseskjører, trafikklæreren og den du øvelseskjører med privat, bør samarbeide tett gjennom hele opplæringen. Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre opplæring.

For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat. Tar du førerkortet for første gang, bør du bruke minst to år på opplæringen før du går opp til førerprøven.

Øvelseskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk.

Hva må du ha med når du øvelseskjører?

 • Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen klasse hvis du har
 • Legitimasjon med bilde

Når du har fullført trafikalt grunnkurs kan du finne ditt bevis for øvelseskjøring på Din side (krever innlogging via ID-porten).

Hvor kan du øvelseskjøre?

Hvor du øvelseskjører må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen. Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere deg.

Øvelseskjøring i utlandet

Våre regler for øvelseskjøring gjelder bare i Norge. Hvis du ønsker å øvelseskjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet og rette deg etter disse. Reglene om øvelseskjøring er ulike i alle land. For å øvelseskjøre for eksempel Sverige må ledsageren ha gjennomgått en spesiell opplæring og registrert seg hos myndighetene. I Danmark er forbudt å øvelseskjøre privat.

Den som øvelseskjører med deg må

 • være fylt 25 år
 • hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene

Betaling for opplæring

Det er kun lærer ved trafikkskole eller godkjent kursarrangør som kan ta betalt for opplæring. Det stilles mer omfattende krav til kjøretøy og lærer når du tar betalt, enn når du øvelseskjører privat.

Over 25 år

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas med under kjøring.

Regneeksempel
Du har bare klasse B og ønsker å finne ut hvilke tilhengere du kan trekke. I bilens vognkort finner du at bilens egenvekt med fører er 1225 kg, tillatt totalvekt: 1730 kg, tillatt hengervekt: 1000 kg og tillatt vogntogvekt: 2710 kg.

Tilhengerens tillatt totalvekt må ikke være over 1225 kg (egenvekt) eller (3500 – 1730 = ) 1770 kg, dvs 1225 kg som er laveste vekt.

Tilhengeren med last må ikke overstige 1000 kg (tillatt hengervekt). Full-lastet bil kan veie 1730 kg og full-lastet henger 1000 kg, til sammen 2730 kg. Siden tillatt vogntogvekt er 2710 kg, er det 20 kg last som må fjernes fra bil og/eller henger før trekking.

Ergo: hengerens tillatte totalvekt må ikke være over 1225 kg, og hengerens egenvekt eller hengeren med last må ikke overstige 1000 kg.

Person med klasse BE slipper å beregne hengerens tillatte totalvekt iflg. campingvognregelen, det er nok å sjekke bilens tekniske begrensninger i form av maksimal aktuelle hengervekt og maksimal aktuelle vogntogvekt.

*
*
*