Fri frakt over 1500,-
Gå til Høy Puls Trafikkskole

Øvelseskjøring med snøscooter S

Regler for øvelseskjøring snøscooter S. Ta gjerne kontakt på "reserver" hvis du ønsker mere helt uforpliktende hjelp/info :-)

Du som skal øvelseskjøre

Du må være 15 år for å kunne øvelseskjøre med snøscooter.

Har du førerrett i en annen klasse, er du fritatt for kravet om trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring. Har du førerrett i klasse AM146 eller T må du likevel ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøven. Førerrett i klasse AM145 gir ikke rett til øvelseskjøring uten at du har trafikalt grunnkurs.

Du har ikke lov å øvelseskjøre dersom politiet har gitt deg sperrefrist for førerkort.

Du og din ledsager

  • Ved øvelseskjøring skal både du og din ledsager være iført refleksvest som viser bokstaven L på ryggen.
  • Hvis ledsageren din ikke sitter på samme snøscooter som deg, må ledsageren følge etter deg på egen snøscooter.
  • Ledsageren må se deg hele tiden og ha mulighet for å instruere deg gjennom toveis kommunikasjonsutstyr. Hvis dere er på avsperret område, er det tilstrekkelig at dere ser hverandre og at ledsageren din har mulighet for å instruere deg.

Snøscooteren

Du kan øvelseskjøre på snøscooter klasse 2 selv om du kun kan få førerett for snøscooter klasse 1.

Områder for privat øvelseskjøring

Etter regelverket for motorisert ferdsel i utmark er privat øvelseskjøring ikke tillatt i utmark eller på islagte vassdrag. Det er også som hovedregel forbudt å kjøre på offentlig veg. Privat øvelseskjøring må derfor foregå utenfor slike områder, og må være i henhold til kommunale reguleringsplaner med mer. I tillegg må du ha tillatelse fra grunneieren.

I Nord-Troms og Finnmark kan scooterløypene benyttes til privat øvelseskjøring. I hele landet kan du øvelseskjøre på innmark dersom du har grunneiers samtykke til dette. Forutsatt grunneiers samtykke kan øvingskjøring også foregå på private veger når disse er brøytet for kjøring med bil og kjøringen ikke er til fare eller unødig ulempe. Øvelseskjøring på private veger med en viss trafikk vil normalt være til fare eller ulempe og dermed ulovlig, i hvert fall tidlig i opplæringsløpet. Veger som ikke er brøytet regnes som utmark der kjøring er forbudt. Noen motorsportsbaner kan benyttes til øvelseskjøring.

Ta kontakt med fylkesmannen i ditt hjemfylke eller med din kommune for å finne ut hvor du kan kjøre.

Det er vedtatt spesielle områder for obligatorisk øvelseskjøring, men disse områdene kan ikke benyttes til privat øvelseskjøring. Obligatorisk opplæring må gjennomføres hos trafikkskole, offentlig skole eller godkjent kursarrangør.

Øvelseskjøre privat eller på trafikkskole?

Det kan være lurt å starte opplæringen med timer hos en trafikkskole. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. Du som øvelseskjører, trafikklæreren og den du øvelseskjører med privat, bør samarbeide tett gjennom hele opplæringen. Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre opplæring.

For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat. Tar du førerkortet for første gang, bør du bruke minst to år på opplæringen før du går opp til førerprøven.

Øvelseskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk.

Hva må du ha med når du øvelseskjører?

  • Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen klasse hvis du har
  • Legitimasjon med bilde

Når du har fullført trafikalt grunnkurs kan du finne ditt bevis for øvelseskjøring på Din side (krever innlogging via ID-porten).

Hvor kan du øvelseskjøre?

Hvor du øvelseskjører må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen. Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere deg.

Øvelseskjøring i utlandet

Våre regler for øvelseskjøring gjelder bare i Norge. Hvis du ønsker å øvelseskjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet og rette deg etter disse. Reglene om øvelseskjøring er ulike i alle land. For å øvelseskjøre for eksempel Sverige må ledsageren ha gjennomgått en spesiell opplæring og registrert seg hos myndighetene. I Danmark er forbudt å øvelseskjøre privat.

Den som øvelseskjører med deg må

  • være fylt 25 år
  • hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene

Betaling for opplæring

Det er kun lærer ved trafikkskole eller godkjent kursarrangør som kan ta betalt for opplæring. Det stilles mer omfattende krav til kjøretøy og lærer når du tar betalt, enn når du øvelseskjører privat.

Over 25 år

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas med under kjøring.

*
*
*